VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

Hoofd/Subsponsoren

1 logo smitshoekZoals bekend moet er een nieuw bestuur worden gekozen voor de vv Smitshoek. Oorspronkelijk was het doel dit op een algemene ledenvergadering van 12 juli a.s. te kunnen afronden. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de samenstelling van het nieuwe bestuur, maar helaas komt de datum van 12 juli a.s. te vroeg om al een definitief verkiesbaar bestuur te kunnen presenteren. Er zullen nog een aantal gesprekken nodig zijn met verschillende belanghebbenden om uiteindelijk te komen tot een bestuur dat een goede nieuwe start kan maken.

De algemene ledenvergadering van 12 juli a.s. dient om die reden dan ook tot nader order te worden uitgesteld. Dit na goed overleg met een aantal leden. Wij vertrouwen erop dat, gelet op de zorgvuldigheid die nodig is bij het nemen van zo'n belangrijk besluit voor onze vereniging, de meerderheid van de leden zich hierin kan vinden. Zodra een nieuwe datum bekend is (verwachting is dat dit kort na de zomervakantie zal plaatsvinden), zal dit zo spoedig mogelijk daarna worden gecommuniceerd.

Login

Zoeken