VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

Hoofd/Subsponsoren

1 logo smitshoekIn het kader van de discussie die op dit moment gevoerd wordt over de omvorming van het Hoofdveld naar kunstgras is besloten om een bijzondere algemene ledenvergadering te houden. Naast het vaststellen van de notulen van de ALV van 2 November j.l. zal omvorming van het Hoofdveld het enige agendapunt zijn. De exacte vorm de vergadering zal afhangen van de discussies die op dit moment worden gevoerd met de belanghebbenden.

 Datum: 7 juni
Tijd: 20:00

Download hier de Notulen en de agenda

Login

Zoeken