VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

Hoofd/Subsponsoren

1 logo smitshoekBeste leden en vrienden van Smitshoek,
Vanaf deze plek kijk ik als voorzitter tijdens de Nieuwjaarsreceptie altijd terug op de hoogte- en eventuele dieptepunten van het afgelopen jaar en geef ik een vooruitblik voor het komende jaar. Bij zo’n grote vereniging als Smitshoek is het echter lastig om alle belangrijke momenten in het afgelopen jaar de revue te laten passeren. Het terugblikken doe ik dan ook als voorzitter met enige bescheidenheid, omdat ik weet dat ik niet volledig kan zijn. Met deze disclaimer in gedachte wil ik graag de volgende momenten uit 2017 nogmaals naar voren halen. Het zijn ook de momenten die duidelijk laten zien wat een mooie en brede vereniging Smitshoek is.

Bovenaan het verlanglijstje van het bestuur stond al enige tijd de uitbreiding van ons complex met een aantal nieuwe kleedkamers. De laatste jaren bleek de capaciteit van het aantal kleedkamers drastisch achter te lopen met de groei van het aantal leden. Vooral in de ochtend wanneer vele tientallen jeugdteams van Smitshoek en andere voetbalverenigingen een plek nodig hebben om zich te kunnen omkleden. In 2015 was reeds besloten om het aantal kleedkamers met vier uit te breiden en een nieuwe, grotere technische ruimte toe te voegen. Uiteindelijk is de bouw van deze kleedkamers en technische ruimte door aannemingsbedrijf van der Wel gedurende de periode juli – oktober ter hand genomen. Tijdens een feestelijke inhuldiging door wethouder Sport Lennart van der Linden op 4 november jl. werden vier prachtig nieuwe kleedkamers en een technische ruimte in gebruik genomen.


Voetballend hebben wij als vv Smitshoek in het afgelopen jaar weer de nodige ups en downs mogen meemaken. Zo kon het Eerste Elftal na een zenuwslopende nacompetitie gelukkig behouden blijven voor de Hoofdklasse. Daarvoor moest er zelfs naar Groningen worden gereden om behoud af te dwingen. Gelukkig werd er uit en thuis ruim gewonnen van Oranje Nassau. Het was ook het laatste wapenfeit van hoofdtrainer Raymond Frehe die na zes jaar Smitshoek overstapte naar het momenteel in de Eerste Klasse spelende SC Feyenoord. Frehe werd als hoofdtrainer opgevolgd door Richard Middelkoop die overkwam van zaterdageersteklasser SHO. Daarnaast vertrokken diverse spelers, maar werden er ook nieuwe spelers aangetrokken waarvan het merendeel afkomstig waren uit onze eigen geledingen. Dit past ook in het meerjarenbeleid van het bestuur, namelijk om met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugd en/of met een Smitshoek verleden in het Eerste Elftal te spelen. Ondanks een wat tegenvallende positie op de ranglijst halverwege het seizoen hebben wij als bestuur er voldoende vertrouwen in dat gedurende de tweede helft van dit seizoen Smitshoek genoeg punten gaat pakken om de nacompetitie te ontlopen. Zoals u mogelijk reeds via de diverse media heeft mogen vernemen hebben wij recentelijk besloten om het contract met Richard Middelkoop als hoofdtrainer van Smitshoek te verlengen. Ook met een aantal spelbepalende spelers uit het Eerste Elftal zijn wij reeds contractverlenging overeengekomen.


Naast de prestaties van het Eerste Elftal hebben wij tijdens de traditionele Familiedag diverse kampioenen mogen aanschouwen onder de vele jeugdelftallen van Smitshoek. Met driekwart van de spelende leden vormt de jeugd van Smitshoek het hart van onze vereniging. Op deze plek is het helaas niet mogelijk om over alle jeugdteams wat te zeggen, maar ik wil wel stilstaan bij een aantal bijzondere gebeurtenissen t.a.v. het jeugdvoetbal in 2017:

  • Op 27 mei organiseerde ING de landelijke Oranje Fandag op de nieuwe KNVB campus in Zeist. Smitshoek was door ING uitgenodigd om met 75 kinderen naar Zeist te komen voor het deelnemen aan verschillende voetbalactiviteiten zoals clinics, persconferenties, meet&greets en handtekeningen sessies;
  • Voor de tweede keer werd het Jordex Jeugdkamp georganiseerd. Met 130 spelers en 20 begeleiders wederom een zeer succesvol kamp. Ook in 2018 zal het Jeugdkamp worden georganiseerd en wel van 22 – 24 juni;
  • Jeugdspeler Moegtaar Wagid Hosain won met een zelf ingezonden filmpje en een mooi optreden op Fox Sports tv de ‘Fox Sports Voetbaldag’. Op 22 november werd deze voetbaldag gehouden op ons complex waarbij 300 kinderen meededen en een tv-ploeg van Fox Sports inclusief Hans Kraay jr. aanwezig waren;
  • De Smitshoek Voetbalschool VVSA is in het najaar van 2016 gestart. In 2017 hebben in de voor- en najaar edities in totaal honderd kinderen meegedaan. Een prachtig resultaat van dit nog jonge instituut. Ook in 2018 wordt de VVSA gehouden, waarbij na de Voorjaarseditie een evaluatie zal plaatsvinden tussen het bestuur en de organisatie van de voetbalschool;
  • Dit seizoen is de nieuwe KNVB-opzet voor het pupillenvoetbal gestart. Voor Smitshoek en haar vrijwilligers was het de belangrijke taak om deze vernieuwde opzet in goede banen te leiden. En voor zover ik dit als voorzitter heb kunnen constateren is het allemaal goed verlopen;
  • Wat betreft de organisatie van het jeugdvoetbal, zijn er diverse stappen gezet in de verdere professionalisering, waaronder een versterking van de Technische Commissie Jeugd, het aanstellen van diverse groepscoördinatoren en het aangaan van samenwerkingen met BVO Excelsior en keepersschool Balvast.


Naast het Jeugd- en het Seniorenvoetbal heeft Smitshoek ook diverse goed bezochte voetbaltoernooien georganiseerd waaronder het Mideko Bedrijventoernooi, de finales van de VoetbalRijnmond Cup, het Jordex Jeugdtoernooi en het Van Dongen en de Roo Jeugdtoernooi. Maar ook jaarlijkse evenementen als de Koningsdag, Familiedag en het Boutrad dragen bij aan waar vv Smitshoek voor staat, namelijk een brede voetbalvereniging waar iedereen met plezier op zijn of haar maximale niveau veilig kan spelen.


Tot zover 2017 in vogelvlucht.


Voor 2018 hebben wij als bestuur een aantal specifieke punten benoemd die ik graag vanaf deze plek met u wilt delen:

  • Zoals reeds opgenomen in het door de ALV vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020 wordt in nauw overleg met de gemeente Barendrecht ons hoofdveld komende zomer omgezet van gras naar kunstgras. Belangrijkste reden voor deze omzetting is het kunnen wegwerken van de wachtlijst waar Smitshoek al vele jaren mee te maken heeft. Met kunstgras ontstaat de mogelijkheid om doordeweeks meer te kunnen trainen en wedstrijden te spelen op het hoofdveld dan momenteel met gras het geval is. Tijdens de BLV dit voorjaar zullen wij als bestuur de leden nader inlichten over het Programma van Eisen voor het vernieuwde hoofdveld. Daarnaast zal - naar verwachting – in de komende weken door de gemeente en vv Smitshoek informatieavonden worden georganiseerd met direct omwonenden aan de Voordijk om hen nader in te lichten over het inrichtingsplan voor het vernieuwde hoofdveld;
  • Door de uitbouw met nieuwe kleedkamers zijn wij een plek kwijtgeraakt voor het kunnen plaatsen van kraampjes tijdens evenementen zoals het Bedrijventoernooi. In overleg met de gemeente zijn we aan het onderzoeken of er een evenementenplein kan worden gerealiseerd op de plek van de huidige groenstrook tussen het Hoofdveld en Veld 2 om dit probleem op te lossen;
  • De huidige voorzitter van de Technische Commissie John Jacques heeft voor de Kerst aan het bestuur te kennen gegeven om de vacante positie van Bestuurslid Technische Zaken in te willen gaan vullen. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd, waarmee John Jacques vanaf heden interim-bestuurslid Technische Zaken is. Tijdens de BLV dit voorjaar zal hij worden voorgedragen aan de leden voor formele instemming tot bestuurslid Technische Zaken;
  • Met de familie Nootenboom is in nauw overleg gesproken over de beste manier om de in 2016 overleden oprichter en erevoorzitter van vv Smitshoek Joop Nootenboom te eren. Besloten is om de huidige naam van ons sportcomplex ‘Sportpark Smitshoek’ te wijzigen in ‘Sportpark Joop Nootenboom’. Van tv Smitshoek – dat een integraal onderdeel vormt van het sportpark Smitshoek - hebben wij ook toestemming gekregen om deze naamswijziging door te voeren . Met de gemeente is reeds contact gezocht over de te volgen procedure. Wij houden u op de hoogte van deze procedure tot naamswijziging.


Uit de opsomming van genoemde punten komt duidelijk naar voren hoe veelzijdig onze voetbalvereniging is. Dit is echter alleen mogelijk met de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren van vv Smitshoek. Echter, de afgelopen jaren hebben we helaas moeten constateren dat de groei van het aantal vrijwilligers sterk achterblijft bij die van de leden. Dit kan zo niet doorgaan. Willen wij met z’n allen ook in de toekomst een mooie voetbalvereniging zijn dan is het noodzakelijk dat er meer vrijwilligers zich inzetten voor de club. Dus bij deze doe ik een beroep op iedereen die vv Smitshoek een warm hart toedraagt en zich nog niet heeft aangemeld als vrijwilliger dit alsnog te doen. Lijkt mij een mooi voornemen voor 2018.


Rest mij alleen nog om vanaf deze plek namens het bestuur van vv Smitshoek u allen een gezond en sportief 2018 toe te wensen.


Proost.


Marco Rensma
Voorzitter vv Smitshoek

Login

Zoeken