VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

Hoofd/Subsponsoren

1 logo smitshoekDe voorlopige indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2017-2018 is vastgesteld. Omdat er vaak vragen zijn over het tot stand komen van de indeling volgt een korte uitleg van de procedure die hierbij gevolgd wordt.

Uitgangspunt is om elk kind op zijn/haar niveau in te delen. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkeling van het kind in het afgelopen seizoen en naar de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. De teams worden samengesteld met kinderen die op een gelijkwaardig niveau spelen en die gelijkwaardige mogelijkheden tot verdere ontwikkeling hebben. Het bij elkaar houden van teams, een verzoek dat vaak door ouders/leiders gedaan wordt, is dus geen doel.

De beoordeling van de ontwikkeling en de mogelijkheden van een kind komt tot stand door het invullen van observatieformulieren en uit talento (speler volg systeem). De door Smitshoek aangestelde trainers vullen voor alle kinderen die zij trainen zo'n observatieformulier of talento in. De leiders doen dit gezamenlijk voor de kinderen uit hun team. Interne scouts rapporteren middels spelerslijsten.

Na inzien van alle formulieren/talento/lijsten, wordt door de technisch jeugdcoördinator een voorlopige indeling gemaakt die ter beoordeling aan
het hoofd jeugdopleidingen, hoofdtrainer jeugd, coördinatoren en de trainers wordt voorgelegd.
Na eventuele besprekingen/aanpassingen worden medio juni/juli de voorlopige teams/elftallen/selecties tijdens het V.T.Z. Overleg aan leiders en trainers uitgereikt. Daarna worden de voorlopige indelingen op de website gepubliceerd.

De start teams worden medio augustus op de website vermeld.
Er kunnen namelijk nog enkele aanpassingen/wijzigingen plaats vinden.

Na de start van het nieuwe seizoen kunnen de indelingen naar inzicht
van de trainers tot aan de herfstvakantie worden aangepast. Daarna blijven de teams/elftallen op een enkele uitzondering na, in een vaste samenstelling spelen. Dit geldt niet voor de hoogste selectieteams/-elftallen, deze worden gedurende het hele seizoen samengesteld door de trainer/coach.

Trainingen starten maandag 21, dinsdag 22 of woensdag 23 augustus.

Selektie groepen die eerder beginnen krijgen bericht via de trainer
of website.

Start Mini-F trainingen woensdag 30 augustus
Aanvang 1e groep 14.30 uur
Aanvang 2e groep 15.30 uur
Mini-F Teams 12x indeling medio september.

 

Voorlopige indelingen 29-06-2017:

Voorlopige indeling JO19

Voorlopige indeling JO17

Voorlopige indeling JO15

Voorlopige indeling JO13

Voorlopige indeling JO11

Voorlopige indeling JO9

Voorlopige indeling JO8

Voorlopige indelingen Mini-F

 

Login

Zoeken