VOETBALVERENIGING SMITSHOEK

Hoofd/Subsponsoren

1 logo smitshoekWe zijn verheugd te kunnen melden dat er met ingang van 1 mei 2017 een nieuwe TC selectie senioren actief is. De TC bestaat uit 5 personen, allemaal met een voetbalachtergrond en actieve binding met Smitshoek. Hun belangrijkste taak zal bestaan uit het bewaken van een goede uitvoering van het voetbaltechnische beleid voor de selectie senioren en het scheppen van het juiste klimaat om dit te bereiken. Structureel overleg met TC Jeugd, het algemeen bestuur, de SVOS en (technische) staf en spelers van onze selectieteams horen tot de kerntaken.

De 5 leden van de TC senioren zijn:

1. Ton Habermehl
2. Ricardo Seton
3. Mathijs Tabbers
4. Dennis Reurings, en
5. John Jaques

De laatste zal de rol van voorzitter op zich nemen.

Mede namens de overige bestuursleden wens ik de TC selectie senioren veel succes bij het vervullen van deze, voor de vereniging belangrijke, taak.

Marco Rensma

Voorzitter vv Smitshoek

Login

Zoeken